PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy from" — Słownik kolokacji angielskich

buy from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup
  1. buy czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Which makes me less likely to buy any future games from them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo