"bottom line" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bottom line" po angielsku

bottom line **

rzeczownik
 1. rezultat, wynik
  They wanted me to skip the overview of the experiment and get to the bottom line. (Oni chcieli, żebym pominął ogólny opis eksperymentu i przeszedł do rezultatu.)
  When it comes to the bottom line of the study, I am pleased and satisfied. (Jeżeli chodzi o rezultat badań, jestem zadowolony i usatysfakcjonowany.)
 2. saldo, wynik finansowy (to, co zostaje na czysto)
  Bottom line is the company's income minus expenses. (Wynik finansowy stanowi dochód firmy minus wydatki.)
 3. minimalna kwota, jaką jest się skłonnym zaakceptować w negocjacjach
  For this kind of service, one thousand dollars is our bottom line. (Za taką usługę tysiąc dolarów to nasza cena minimalna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. sedno sprawy, ogólny rozrachunek, rezultat
  the main or essential point
  The bottom line is that we must and will protect the children. (Sednem sprawy jest to, że musimy, i będziemy, chronić dzieci.)
 2. zyski
  final profits
  When it comes to the bottom line, I am pleased and satisfied. (Jeżeli chodzi o zyski, jestem zadowolony i usatysfakcjonowany.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"bottom line" — Słownik kolokacji angielskich

bottom line kolokacja
 1. bottom przymiotnik + line rzeczownik = rezultat, wynik
  Bardzo silna kolokacja

  He put the police department's phone number on the bottom line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo