eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"odrzucony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odrzucony" po polsku

odrzucony

przymiotnik
 1. unsuccessful *
  • bezowocny, nieudany (plan), odrzucony (kandydat)
   Our relationship is unsuccessful. I'm sorry. (Nasz związek jest nieudany. Przykro mi.)
   I was devastated after my unsuccessful campaign. (Byłem załamany po mojej nieudanej kampanii.)
   His plan to control the company turned out to be unsuccessful. (Jego plan, by kontrolować firmę, okazał się bezowocny.)
   My application was unsuccessful. I have to look for something else. (Moje podanie zostało odrzucone. Muszę poszukać czegoś innego.)
 2. discarded
 3. rejected  
 4. dismissed
  • odrzucony, odwołany (np. wniosek)
   His motion was dismissed due to the lack of sufficient evidence. (Jego wniosek został odrzucony ze względu na brak wystarczających dowodów.)
 5. disavowed  
 6. outcast
rzeczownik
 1. reject
 2. rejectee
  • odrzucony (np. kandydat do wojska)
czasownik
 1. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [przechodni]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
 2. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE
  • odrzucić, odmówić oficjalnie
   I decided to negative his offer. (Postanowiłem odrzucić jego ofertę.)
   He wanted to go to the cinema with her but she had to negative because she had other plans. (Chciał pójść z nią do kina, ale musiała odmówić, bo miała inne plany.)
 3. overrule
 4. rebuff
 5. recoil
 6. jettison
 7. brush off
 8. curve ** , curved line przestarzale
 9. spike **
 10. poh
 11. kick away
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. give somebody the air
 1. push back on something
czasownik
 1. dismiss **
  • odrzucać (np. pomysł) [przechodni]
   My boss dismissed my environmentally-friendly project. (Mój szef odrzucił mój przyjazny dla środowiska projekt.)
   The boss dismissed his idea because it would be too expensive. (Szef odrzucił jego pomysł, bo byłby zbyt kosztowny.)
 2. refuse ***
  • odrzucać (np. podanie) [przechodni]
   District office refused my application. (Urząd gminy odrzucił moje podanie.)
   He refused my offer because it wasn't attractive enough for him. (Odrzucił moją ofertę, bo nie była dla niego wystarczająco atrakcyjna.)
 3. deny ***
  • odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś) [przechodni]
   They denied access to the computer files. (Oni odmówili dostępu do plików komputerowych.)
   I was denied entrance to the library. (Odmówiono mi wstępu do biblioteki.)
 4. counter ***
 5. decline ***
  • odmawiać (prośbie), odrzucać (ofertę) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The Prime Minister declined to answer questions about his private life. (Premier odmówił odpowiedzi na pytania o jego życie prywatne.)
   My employer at first declined my job application, but then found some good sides about me. (Mój pracodawca na początku odrzucił moje podanie o pracę, ale potem znalazł moje dobre strony.)
   link synonim: refuse
 6. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 7. can *****
 8. discard *
 9. scrub *
  • odrzucać (np. pomysł), rezygnować (z planu) potocznie
   They scrubbed the plan due to the lack of resources. (Oni zrezygnowali z tego planu ze względu na brak zasobów.)
   I will scrub your plan if it's stupid. (Odrzucę twój plan, jeśli jest głupi.)
 10. repel
 11. repudiate
 12. disallow
 13. spurn
 14. quash
  • odrzucać (np. werdykt), uchylać oficjalnie
   The court may dismiss the appeal or quash the decision. (Sąd może odrzucić apelację lub uchylić decyzję.)
 15. pass , *****
  • odrzucać (np. zaproszenie), odpuszczać (zrobienie czegoś) [nieprzechodni]
   Thanks for the invitation, but I'm afraid I'll have to pass. (Dzięki za zaproszenie, ale obawiam się, że będę musiał je odrzucić.)
   He passed my proposition to go for a drink. (Odrzucił moją propozycję wyjścia na drinka.)
   - One more drink? - Thanks, I'll pass. (- Jeszcze jeden drink? - Dzięki, odpuszczę sobie.)
 16. daff
phrasal verb
 1. turn down *
 2. shuffle off
phrasal verb
 1. turn something down
  • odrzucać coś (np. ofertę, propozycję)
   They turned down our offer. (Oni odrzucili naszą ofertę.)
   I didn't like his proposition so I decided to turn it down. (Nie podobała mi się jego propozycja, więc zdecydowałem się ją odrzucić.)
 2. rule something out , rule out *
 3. throw something off
  • odrzucać coś (np. więzy tradycji, ograniczenia)
   She decided to throw Catholic rules off and become a buddhist. (Ona postanowiła odrzucić zasady katolickie i zostać buddystą.)
 4. thrust something aside