"curve" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "curve" po angielsku

rzeczownik
 1. krzywa (np. linia na wykresie) [policzalny]
  In the figure above the first curve shows a current technology. (Na powyższym wykresie pierwsza krzywa wskazuje obecną technologię.)
 2. wygięcie, łuk, zakręt (np. drogi) [policzalny]
  A car was coming down the curve of the dirt road. (Samochód jechał łukiem polnej drogi.)
  link synonim: bend

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakrzywić, wyginać (np. usta, linię)
  The first shot curved the top half of his body forward. (Pierwszy strzał wygiął górną część jego ciała do przodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

curve **
curve ball

rzeczownik
 1. podkręcona piłka [policzalny]
  He couldn't hit a curve ball, even back in high school. (On nie umiał trafić podkręconej piłki, nawet w szkole średniej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo