BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przypisywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypisywać" po polsku

przypisywać

czasownik
 1. assign **
  • przyporządkowywać, przydzielać, przypisywać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś) [przechodni]
   I'll assign these tasks after the break. (Przydzielę te zadania po przerwie.)
   I don't know to whom I should assign this task. (Nie wiem komu przydzielić to zadanie.)
   link synonim: allot
 2. attribute ***  
 3. credit ****
  • przypisywać, uznawać [przechodni]
   She credited him with my accomplishments. (Ona przypisała mu moje zasługi.)
   He always credits himself with my ideas. (On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.)
 4. ascribe
  • przypisywać
   The report ascribes the rise in prices to the decrease of imported goods. (Raport przypisuje wzrost cen spadkowi ilości importowanych dóbr.)
  • przypisywać (określone cechy lub właściwości np. lecznicze)
 5. impute
czasownik
 1. reassign

Powiązane zwroty — "przypisywać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przypis = note +3 znaczenia
przypisywanie = attribution +2 znaczenia
inne
idiom

powered by  eTutor logo