ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wiara" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiara" po polsku

rzeczownik
 1. faith ***
  • wiara (w Boga) [niepoliczalny]
   It's a matter of faith. (To jest kwestia wiary.)
   He is a man of great faith. (On jest człowiekiem wielkiej wiary.)
   Faith in God makes me a better person. (Wiara w Boga czyni mnie lepszym człowiekiem.)
 2. confidence ***
  • wiara (w coś), przeświadczenie, przekonanie (o czymś) [niepoliczalny]
   His confidence in my abilities has made me believe in what he said. (Jego wiara w moje umiejętności sprawiła, że uwierzyłem w to, co mówił.)
   I admire your confidence about your superiority. (Podziwiam twoje przeświadczenie o swojej wyższości.)
   zobacz także: faith
 3. credit ****
  • wiara, akceptacja (np. dla swoich przekonań) [niepoliczalny]
   My mom gives me a lot of credit for my beliefs. (Moja mama daje mi dużo akceptacji dla moich przekonań.)
   I gave him a credit that he would do that task, but he deceived me. (Dałem wiarę, że zrobi to zadanie, ale on mnie zawiódł.)
 4. credence   oficjalnie [niepoliczalny]

Powiązane zwroty — "wiara"

czasownik
wierzyć = believe +2 znaczenia
phrasal verb
idiom
przymiotnik
rzeczownik
inne
inne

powered by  eTutor logo