BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zaliczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaliczenie" po polsku

zaliczenie [COUNTABLE]

rzeczownik
 1. pass , *****
  • zaliczenie (egzaminu) [COUNTABLE]
   I got a pass on my math exam. (Dostałam zaliczenie na egzaminie z matematyki.)
   I knew nothing but I got a pass anyway. (Nic nie wiedziałem, a i tak dostałem zaliczenie.)
 2. credit ****
  • zaliczenie, punkty (za uczestnictwo w zajęciach) American English [COUNTABLE]
   She received full credit for this course. (Ona zebrała wszystkie punkty z tego przedmiotu.)
   If you don't hand in this essay by Friday, I won't give you a credit. (Jeśli nie dostarczysz tego wypracowania do piątku, to nie dam ci zaliczenia.)
czasownik
 1. rate *****
  • klasyfikować, zaliczać (do jakiejś klasy) [INTRANSITIVE]
   This movie has not yet been rated. (Ten film nie został jeszcze sklasyfikowany.)
   How would you rate my performance? (Jakbyś zaliczył mój występ?)
 2. rank ***
 3. count ****
  • zaliczać, uważać za (np. kogoś za przyjaciela) [TRANSITIVE]
   I count you as one of my best friends. (Uważam cię za jednego z moich najlepszych przyjaciół.)
   I've always counted you as a good person. (Zawsze cię uważałem za dobrego człowieka.)
phrasal verb
 1. pass out *
czasownik
 1. score ****
  • uprawiać seks z kimś, zaliczyć kogoś informal
   I scored that blonde girl from our group last night. (Zaliczyłem wczoraj tę blondynkę z naszej grupy.)
   She's so easy, anyone could score her. (Ona jest tak łatwa, każdy może ją zaliczyć.)
 1. tap somebody *** , tap somebody's ass
  • bzyknąć kogoś, zaliczyć kogoś, posunąć kogoś slang
   Did he really tap this model? (Czy on naprawdę zaliczył tę modelkę?)
   She tapped him in the bathroom. (Ona zaliczyła go w łazience.)
   She has a boyfriend, but I tapped her anyway. (Ona ma chłopaka, ale i tak ją zaliczyłem.)
 2. get any * , get some **
phrasal verb
 1. score with somebody   slang
idiom
 1. get laid informal
 2. get some action informal
 3. get one's rocks off slang

powered by  eTutor logo