"musieć coś zrobić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "musieć coś zrobić" po polsku

musieć coś zrobić

obrazek do "have to do something" po polsku
 1. have to do something *  
  I know what I have to do. (Wiem, co muszę zrobić.)
  Tim has to go back home. (Tim musi iść z powrotem do domu.)
  All she had to do was to buy three oranges. (Wszystko, co ona musiała zrobić, to kupić trzy pomarańcze.)
phrasal verb
 1. have something on ***   potocznie
  I have a project on. (Muszę zrobić projekt.)
  My son has a lot of homework on. (Mój syn musi zrobić dużo pracy domowej.)
czasownik
 1. need to do something  

powered by  eTutor logo