musieć coś zrobić

have to do something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I know what I have to do. = Wiem, co muszę zrobić.