BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"zamęt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamęt" po polsku

zamęt

rzeczownik
 1. confusion **
  • zamieszanie, zamęt [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The arrival of the police caused a great deal of confusion. (Przybycie policji spowodowało spore zamieszanie.)
   His unexpected statement was followed by general confusion. (Jego niespodziewane oświadczenie wywołało ogólny zamęt.)
 2. disruption *
 3. fog **
  • zamęt (w głowie) informal [SINGULAR]
   I only have a fog in my head after this incident. (Mam tylko zamęt w głowie po tym zajściu.)
 4. mayhem , także: maihem
  • chaos, zamęt, zamieszanie [UNCOUNTABLE]
   They are always creating mayhem in our life. (Oni zawsze powodują zamęt w naszym życiu.)
   The tornado caused mayhem in the country. (Tornado spowodowało chaos w kraju.)
   link synonim: havoc
 5. havoc
 6. jumble
 7. to-do
 8. disarray formal
 9. maelstrom
 10. snarl
 11. perturbation , także: perturbance old use
 12. tailspin
  • chaos, zamęt, paraliż informal
   Our economy went into a tailspin. (Nasza gospodarka popadła w chaos.)
   My life went into a tailspin when I lost her. (Moje życie popadło w zamęt, gdy ją straciłem.)
 13. misrule
 14. topsy-turvydom
 15. comess
 16. tohubohu , także: tohu-bohu
 17. hoo-ha , także: hoo-hah
 18. aggro British English informal
 19. garboil

powered by  eTutor logo