"nieporządek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieporządek" po polsku

nieporządek

rzeczownik
 1. mess ***
  • bałagan, nieporządek [SINGULAR]
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie jest totalny bałagan.)
   How can one person make such a mess? (Jak jedna osoba może zrobić taki bałagan?)
   When we got home the kitchen was a complete mess. (Kiedy wróciliśmy do domu, kuchnia to był jeden wielki bałagan.)
   What a mess! (Co za bałagan!)
 2. disorder , ***
  • nieporządek, nieład [UNCOUNTABLE]
   The room was in a great disorder. (Pokój był w ogromnym nieładzie.)
   When I came into the office I found everything in the greatest disorder. (Kiedy wszedłem do biura, zastałem wszystko w największym nieładzie.)
 3. disruption *
  • zamęt, nieporządek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There was a disruption in the office today and I couldn't get anything done. (Dzisiaj w biurze był zamęt i nie mogłem niczego załatwić.)
 4. confusion **
 5. disarray formal
 6. shambles
 7. derangement
 8. untidiness
 9. disorderliness  
 10. misorder
 11. deray
 12. disorderedness
 13. dishevelment
 14. litter of something
 15. distemperature
 16. mux

Powiązane zwroty — "nieporządek"

rzeczownik
porządek = order +4 znaczenia
zamieszanie (przypominające nieporządek pod wieżą Babel) = Babeldom , także: babeldom
inne
przymiotnik
powstały (np. nieporządek, chaos) = ensuing
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo