BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"pomieszanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomieszanie" po polsku

pomieszanie

rzeczownik
 1. tangle *
  • pomieszanie, gmatwanina (emocji, uczuć)
   I felt a tangle of hope and fear. (Czułem pomieszanie nadziei ze strachem.)
 2. jumble
 3. snafu
 4. jumbling
 5. snafuing
 6. mingledness  
 7. muddling
czasownik
 1. jumble
 2. muddle
  • pomieszać, poplątać (np. papiery, sznurki) British English
   I've arranged the books alphabetically so don't muddle them up. (Ułożyłem książki alfabetycznie, więc nie pomieszaj ich.)
   Try not to get these photos muddled up, please. (Proszę postaraj się nie pomieszać tych zdjęć.)
  • pomieszać, pomylić (np. nazwiska, osoby)
   Our grandfather was muddled about our names. (Naszemu dziadkowi pomieszały się nasze imiona.)
 3. scramble **
  • pomieszać, poprzestawiać (np. słowa w zdaniu) [TRANSITIVE]
   The word order in this sentence is scrambled. (Kolejność słów w tym zdaniu jest pomieszana.)
   Scramble the words and build a new sentence. (Poprzestawiaj słowa i zbuduj nowe zdanie.)
 4. snafu
 5. intertangle
 6. admix
phrasal verb
 1. mix something up
 1. jumble something up

powered by  eTutor logo