"pomieszać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomieszać się" po polsku

pomieszać się

czasownik
 1. jumble
czasownik
 1. jumble
 2. muddle
  • pomieszać, poplątać (np. papiery, sznurki) British English
   I've arranged the books alphabetically so don't muddle them up. (Ułożyłem książki alfabetycznie, więc nie pomieszaj ich.)
   Try not to get these photos muddled up, please. (Proszę postaraj się nie pomieszać tych zdjęć.)
  • pomieszać, pomylić (np. nazwiska, osoby)
   Our grandfather was muddled about our names. (Naszemu dziadkowi pomieszały się nasze imiona.)
 3. scramble **
  • pomieszać, poprzestawiać (np. słowa w zdaniu) [przechodni]
   The word order in this sentence is scrambled. (Kolejność słów w tym zdaniu jest pomieszana.)
   Scramble the words and build a new sentence. (Poprzestawiaj słowa i zbuduj nowe zdanie.)
 4. snafu
 5. intertangle
 6. admix

Powiązane zwroty — "pomieszać się"

czasownik
mieszać = combine +15 znaczeń
zamieszać = stir +2 znaczenia
zmieszać = merge +2 znaczenia
mieszać się = interfere +1 znaczenie
inne
rzeczownik
mieszanie = mixing +12 znaczeń
mieszadło = paddle +1 znaczenie
phrasal verb

powered by  eTutor logo