PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"zmusić kogoś do zrobienia czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmusić kogoś do zrobienia czegoś" po polsku

zmusić kogoś do zrobienia czegoś

 1. have somebody do something ***
  • zmusić kogoś do zrobienia czegoś, kazać komuś coś zrobić, polecić komuś zrobienie czegoś
   If you are sick and you can't go to New York, have Matt go instead. (Jeśli jesteś chory i nie możesz jechać do Nowego Jorku, każ Mattowi jechać.)
   I had him apologize to my wife. (Zmusiłem go do przeproszenia mojej żony.)
czasownik
 1. make somebody do something **
 2. force somebody to do something  
  I won't have to force her to do it. (Nie będę musiał jej zmuszać do zrobienia tego.)
  He forced himself to get up. (On zmusił się do wstania.)
  Susan forced herself to smile at him. (Susan zmusiła się, żeby uśmiechnąć się do niego.)
  He wants to force us to tell him the truth. (On chce nas zmusić, żebyśmy powiedzieli mu prawdę.)
  You can't force me to stay at home - I'm almost eighteen years old! (Nie możesz mnie zmusić do pozostania w domu - mam prawie osiemnaście lat!)
 3. railroad somebody into doing something
  • zmusić kogoś do zrobienia czegoś (nie dając im czasu do namysłu)
 4. make it necessary for somebody to do something  
 5. press-gang somebody into doing something   potocznie
phrasal verb
 1. drive somebody to do something , drive somebody to something
  • zmusić kogoś do czegoś, zmusić kogoś do zrobienia czegoś
   The frustration drove him finally to change his job. (Frustracja zmusiła go w końcu do zmiany pracy.)
   My dogs always drive me to get up early and go for a walk with them. (Moje psy zawsze zmuszają mnie, żebym wstała wcześnie i poszła z nimi na spacer.)
 2. whip somebody into something  
idiom
 1. bludgeon somebody into doing something  
 2. browbeat somebody into doing something