"konstrukcja używana do wydania rozkazów lub informowania o obowiązujących zasadach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konstrukcja używana do wydania rozkazów lub informowania o obowiązujących zasadach" po polsku — Słownik angielsko-polski

konstrukcja używana do wydania rozkazów lub informowania o obowiązujących zasadach

czasownik
  1. be to do something **   formal
    You are to be quiet and listen to what I say. (Masz być cicho i słuchać tego, co mówię.)
    All employees are to smile at all times. (Wszyscy pracownicy mają się uśmiechać przez cały czas.)