"zapewniać usługę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapewniać usługę" po polsku — Słownik angielsko-polski

zapewniać usługę

czasownik
  1. do *****
  2. provide a service  

"zapewniać usługę" — Słownik kolokacji angielskich

provide a service kolokacja
Popularniejsza odmiana: provide services
  1. provide czasownik + service rzeczownik = zapewniać usługę
    Zwykła kolokacja

    "I like being able to fire people who provide services to me."