"radykalnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radykalnie" po polsku

radykalnie

przysłówek
 1. dramatically **
  • radykalnie, drastycznie, gwałtownie (np. zmienić coś, zredukować)
   The number of people living in poverty has increased dramatically. (Liczba ludności żyjącej w biedzie dramatycznie wzrosła.)
   We have to dramatically change our plan. (Musimy radykalnie zmienić nasz plan.)
 2. radically *  
 3. drastically *

Powiązane zwroty — "radykalnie"

przymiotnik
radykalny = radical +2 znaczenia
idiom
rzeczownik
przysłówek
czasownik

powered by  eTutor logo