BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "recent" po angielsku

recent , *****

przymiotnik
  1. najnowszy, niedawny, ostatni
    happening not long ago
    I need to see the most recent message they received. (Muszę zobaczyć najnowszą wiadomość, jaką otrzymali.)
    She has not had an easy job in recent weeks. (Nie miała ona łatwego zadania w ostatnich tygodniach.)
    link synonim: neoteric

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo