BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"recent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recent przymiotnik

recent + rzeczownik
Kolokacji: 873
recent year • recent week • recent month • recent study • recent interview • recent history • recent report • recent decade • ...
przysłówek + recent
Kolokacji: 5
most recent • relatively recent • fairly recent • comparatively recent • geologically recent

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.