"recent study" — Słownik kolokacji angielskich

recent study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnie badania
  1. recent przymiotnik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A recent study of day care found the same thing.