"recent week" — Słownik kolokacji angielskich

recent week kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatni tydzień
  1. recent przymiotnik + week rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They hadn't spent much time together at all, in recent weeks.