BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recent year" — Słownik kolokacji angielskich

recent year kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubiegły rok
  1. recent przymiotnik + year rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Recent years had been especially good, he and other workers said.

powered by  eTutor logo