"scientific study" — Słownik kolokacji angielskich

scientific study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowa nauka
  1. scientific przymiotnik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was followed by years of further scientific study and travel.

powered by  eTutor logo