"recent research" — Słownik kolokacji angielskich

recent research kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnie badania
  1. recent przymiotnik + research rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't know if any more recent research has been done.