"ostatni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostatni" po polsku

ostatni

przymiotnik
 1. recent , *****
  • najnowszy, niedawny, ostatni
   happening not long ago
   I need to see the most recent message they received. (Muszę zobaczyć najnowszą wiadomość, jaką otrzymali.)
   She has not had an easy job in recent weeks. (Nie miała ona łatwego zadania w ostatnich tygodniach.)
   link synonim: neoteric
 2. latest ***
  • najnowszy, najświeższy, ostatni
   Have you heard the latest news? (Słyszałeś najnowsze wiadomości?)
   His latest film is very funny. (Jego najnowszy film jest bardzo zabawny.)
   Have you seen his latest film? (Czy widziałeś jego ostatni film?)
 3. final ****
  • ostatni, ostateczny (np. wynik)
   The final score is 1:0 for us. (Ostateczny wynik to 1:0 dla nas.)
   We waited in anticipation for the final score. (Niecierpliwie czekaliśmy na ostateczny wynik.)
   przeciwieństwo: first
   zobacz także: last, definite
 4. late *****
  • poprzedni, ostatni
   The late tram was the last one today. (Poprzedni tramwaj był ostatnim dzisiaj.)
   The late bus didn't even arrive. (Ostatni autobus nawet nie przyjechał.)
 5. ultimate **
  • krańcowy, końcowy, ostatni (np. przystanek)
   We're getting off on the ultimate stop. (Wysiadamy na ostatnim przystanku.)
   You have to read the ultimate chapter. (Musisz przeczytać rozdział końcowy.)
   The teacher told me to stress the ultimate syllable. (Nauczyciel kazał mi zaakcentować ostatnią sylabę.)
 6. closing *
 7. latter-day
  • ostatni (np. wynalazek)
 8. rearmost
 9. endmost
 10. last-mentioned
  • ostatni (z wymienionych)
 11. aftermost
 12. dernier
 13. lattermost   przestarzale
idiom
 1. last-ditch
  • ostatni, ostateczny, rozpaczliwy (np. próba)
   We have to make a last-ditch attempt to save him. (Musimy podjąć ostatnią próbę uratowania go.)
   I've made a last-ditch effort to convince her. (Dokonałem rozpaczliwego wysiłku, żeby ją przekonać.)
określnik
 1. last , *****
  • ostatni
   It's the last house on the right. (To ostatni dom po prawej.)
   I'm sorry, I don't understand that last sentence. (Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania.)
   I'm telling you this for the last time. (Mówię ci to po raz ostatni.)
   W tym znaczeniu "last" występuje z rzeczownikiem.
   przeciwieństwo: first
   zobacz także: final, rearmost
  • ostatni, poprzedni
   In my last job I was the CEO. (W mojej poprzedniej pracy byłem CEO.)

Powiązane zwroty — "ostatni"

rzeczownik
przysłówek
ostatnio = recently +5 znaczeń
ostatecznie = eventually +6 znaczeń
inne
ostatecznie = after all +4 znaczenia
przymiotnik
idiom
inne
powiedzenie
nazwa własna
Sylwester (ostatni dzień roku) = New Year's Eve , także: NYE

powered by  eTutor logo