KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"nie wcześniej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie wcześniej" po polsku

nie wcześniej

przysłówek
 1. not until *
  • nie przed; po jakimś czasie; nie wcześniej; dopiero
   Not until the next morning did he really know why she left him. (Dopiero następnego ranka naprawdę wiedział, dlaczego go zostawiła.)
przysłówek
 1. before , *****
  • wcześniej, poprzednio
   I have never seen this film before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tego filmu.)
   I've seen him before. (Ja go wcześniej widziałem.)
 2. prior , **
 1. on previous occasions
prefiks
 1. afore-
Rise Early For Good Health - Dr. Cris
przysłówek
 1. early *****
  • wcześnie (np. "wcześnie rano")
   I'll never get used to getting up so early. (Nigdy się nie przyzwyczaję do wstawania tak wcześnie.)
   It's too early to say what will happen. (Jest za wcześnie, żeby powiedzieć, co się stanie.)
   We all went to bed fairly early. (Wszyscy poszliśmy spać dosyć wcześnie.)
  • przed czasem, wcześnie (wcześniej niż zwykle)
   You're early - what happened? (Jesteś przed czasem - co się stało?)
   The bus was five minutes early. (Autobus przyjechał pięć minut za wcześnie.)
   He was a few minutes early. (On był kilka minut przed czasem.)
   She had children quite early. (Ona urodziła dzieci dosyć wcześnie.)
   He lost his parents quite early in life. (On wcześnie stracił rodziców.)
   You woke up early today. (Wcześniej się dzisiaj obudziłaś.)
  • wcześnie (krótko po rozpoczęciu czegoś)
   They lost many battles early into the war. (Oni przegrali wiele bitew wcześnie na wojnie.)
 2. soon *****
  • szybko, wcześnie
   Why do you have to leave so soon? (Dlaczego musisz iść tak szybko?)
 3. betimes

powered by  eTutor logo