"prior to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prior to something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

prior to something **

 1. przed czymś, wcześniej od czegoś formal
  I never spoke English prior to living in Ireland. (Nigdy wcześniej nie mówiłem po angielsku, zanim zamieszkałem w Irlandii.)
  The results were not known prior to official publication. (Wyniki nie były znane przed oficjalną publikacją.)
  Passengers should be at departure point at least 15 minutes prior to given time. (Pasażerowie powinni być w miejscu odjazdu co najmniej 15 minut przed danym czasem.)

prior , **

przymiotnik
 1. wcześniejszy, uprzedni
  I wasn't able to attend because of a prior plan. (Nie mogłem przyjść z powodu poprzedniego planu.)
  W tym znaczeniu "prior" występuje przed rzeczownikiem.
 2. mający pierwszeństwo, ważniejszy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przeor [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.