TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"przed czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przed czymś" po polsku

obrazek do "to" po polsku obrazek do "in front of" po polsku
przyimek
 1. to BrE ***** , of AmE *****
  • przed, do (używane przy podawaniu godziny) język mówiony
   The shop is open from 8 am to 9 pm. (Sklep jest otwarty od 8:00 do 21:00.)
 2. before , *****
  • przed, zanim
   Please wash the dishes before you go. (Proszę umyj naczynia zanim wyjdziesz.)
   They always wake up before 9 a.m. (Oni zawsze budzą się przed 9 rano.)
  • przed (np. publicznością)
   I don't like performing before an audience. (Nie lubię występować przed publicznością.)
   She likes singing before her friends. (Ona lubi śpiewać przed swoimi przyjaciółmi.)
  • przed, ponad (kogoś, np. przedkładać potrzeby)
   Don't put your needs before mine! (Nie przedkładaj swoich potrzeb ponad moje!)
   How can you put your work before your family? (Jak możesz przedkładać pracę ponad rodzinę?)
  • przed, naprzeciw oficjalnie
   She stood before the hospital. (Ona stała przed szpitalem.)
   I will be waiting before the church. (Będę czekała naprzeciw kościoła.)
  • przed, w pierwszej kolejności
   The children will leave the room before the parents. (Dzieci opuszczą pokój przed rodzicami.)
  • przed (kimś, np. postawić zadanie) oficjalnie
   He put a difficult task before me but I'll do it. (Postawił przede mną trudne zadanie, ale zrobię to.)
   The task you've put before me is too difficult. (Zadanie, które przede mną postawiłeś, jest za trudne.)
 3. in front ****
  • przed (na pozycję zwycięską)
   He moved in front just before the finish line. (On przesunął się na zwycięską pozycję przed metą.)
  • przed (najbliżej wejścia do czegoś)
   He was waiting in front of the canteen. (On czekał przed stołówką.)
   I will be waiting for you in front of the school. (Będę na ciebie czekać przed szkołą.)
 4. by *****
  • przed, do (np. przed upłynięciem określonego czasu, przed określonym dniem)
   The project must be finished by Friday. (Projekt musi być skończony do piątku.)
   She has to write her thesis by next month. (Ona musi napisać swoją pracę do następnego miesiąca.)
 5. against *****
  • przed, przeciw
   I will protect you against any harm. (Ochronię cię przed każdym niebezpieczeństwem.)
   A sunscreen protects our skin against cancer. (Krem na opalanie chroni naszą skórę przed rakiem.)
 6. upon **** , także: upo dawne użycie
 7. towards BrE *** , toward AmE *****
  • przed (np. przed wieczorem)
   We'd better go back. It's towards midnight. (Lepiej wracajmy. Jest przed północą.)
   You have to be home towards evening. (Musisz być w domu przed wieczorem.)
 8. ere termin literacki   dawne użycie
 9. anent ScoE dawne użycie
 1. in front of
  • przed (np. "stojący przed czymś")
   She is standing in front of him. (Ona stoi przed nim.)
   There's a parking lot in front of the hotel. (Przed hotelem jest parking.)
   He spends a lot of time in front of the computer. (On spędza dużo czasu przed komputerem.)
przysłówek
 1. in front ****
  • przed (położenie w przestrzeni)
   There is a big lake in front of my house. (Przed moim domem jest duże jezioro.)
   Let's meet in front of the school. (Spotkajmy się przed szkołą.)
prefiks
 1. ante-  

przed czymś

obrazek do "in front of something" po polsku
 1. prior to something **
  • przed czymś, wcześniej od czegoś oficjalnie
   I never spoke English prior to living in Ireland. (Nigdy wcześniej nie mówiłem po angielsku, zanim zamieszkałem w Irlandii.)
   The results were not known prior to official publication. (Wyniki nie były znane przed oficjalną publikacją.)
   Passengers should be at departure point at least 15 minutes prior to given time. (Pasażerowie powinni być w miejscu odjazdu co najmniej 15 minut przed danym czasem.)
 1. in front of something
  • przed czymś (np. przed budynkiem)
   He is sitting in front of a building. (On siedzi przed budynkiem.)
   I can see you in front of the cinema. (Widzę cię przed kinem.)
 2. this side of something
  • przed czymś (np. przed wakacjami, przed świętami)
 3. in advance of something   oficjalnie
 1. in front of somebody
  • z przodu kogoś, przed kimś
   I'm standing in front of this girl in a line. (Stoję w kolejce przed tą dziewczyną.)
   Jane should stand in front of Tom. (Jane powinna stanąć przed Tomem.)
  • przed kimś (niedaleko w czasie)
   He is five minutes in front of others. (On jest pięć minut przed innymi.)
   The race winner was 3.4 seconds in front of another driver. (Zwycięzca wyścigu był 3.4 sekundy przez innym kierowcą.)
przysłówek
 1. ahead ****
  • z przodu, przed kimś
   I have a long ride ahead. (Mam długą drogę przed sobą.)
   There's somebody up ahead. (Ktoś jest z przodu przed nami.)
przysłówek
 1. not until *
przysłówek
 1. along *****
  • przed siebie, naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu)
   Move along there! (Podejdź tam naprzód!)
   Cars were moving along slowly with the traffic jam. (Samochody poruszały się wolno do przodu wraz z zatorem ulicznym.)
 1. lie in store , lie ahead
  • czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą
   Who knows what lies in store... (Kto wie co nas czeka...)
   I don't know what lies in store. I'm just doing what I want. (Nie wiem co jeszcze przede mną. Robię to co chcę.)

Powiązane zwroty — "przed czymś"

czasownik
rzeczownik
ucieczka (przed czymś) = refuge
opór (przed czymś) = reluctance
przejście (przestrzeń przed czymś) = way
ukrywanie (przed czymś) = screening
przeszkoda (coś, co powstrzymuje przed czymś) = bar
ochranianie (przed czymś niebezpiecznym) = screening
ucieczka w popłochu (przed czymś) = stampede
przymiotnik
przedni = front +8 znaczeń
prefiks
phrasal verb
inne
idiom