przed czymś (np. przed budynkiem)

in front of something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

in front of something = przed czymś (np. przed budynkiem)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He is sitting in front of a building. = On siedzi przed budynkiem.