przed (np. "stojący przed czymś")

in front of

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

in front of = przed (np. "stojący przed czymś")

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She is standing in front of him. = Ona stoi przed nim.