"wcześniej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wcześniej" po polsku

wcześniej

przysłówek
 1. before , *****
  • wcześniej, poprzednio
   I have never seen this film before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tego filmu.)
   I've seen him before. (Ja go wcześniej widziałem.)
   I've never been there before. (Nigdy wcześniej tam nie byłem.)
 2. prior , **
 1. on previous occasions
prefiks
 1. afore-
przysłówek
 1. not until *
obrazek do "early" po polsku Rise Early For Good Health - Dr. Cris
przysłówek
 1. early *****
  • wcześnie (np. "wcześnie rano")
   I'll never get used to getting up so early. (Nigdy się nie przyzwyczaję do wstawania tak wcześnie.)
   It's too early to say what will happen. (Jest za wcześnie, żeby powiedzieć, co się stanie.)
   We all went to bed fairly early. (Wszyscy poszliśmy spać dosyć wcześnie.)
  • przed czasem, wcześnie (wcześniej niż zwykle)
   You're early - what happened? (Jesteś przed czasem - co się stało?)
   The bus was five minutes early. (Autobus przyjechał pięć minut za wcześnie.)
   He was a few minutes early. (On był kilka minut przed czasem.)
   She had children quite early. (Ona urodziła dzieci dosyć wcześnie.)
   He lost his parents quite early in life. (On wcześnie stracił rodziców.)
   You woke up early today. (Wcześniej się dzisiaj obudziłaś.)
  • wcześnie (krótko po rozpoczęciu czegoś)
   They lost many battles early into the war. (Oni przegrali wiele bitew wcześnie na wojnie.)
 2. soon *****
  • szybko, wcześnie
   Why do you have to leave so soon? (Dlaczego musisz iść tak szybko?)
 3. betimes

Powiązane zwroty — "wcześniej"

przymiotnik
phrasal verb
powrócić (do wcześniej wykonywanej czynności) = get back
cofnąć coś (co się wcześniej powiedziało) = take something back , także: take back something
ujawniać coś (co wcześniej nie było widoczne) = show something up
przywrócić kogoś (na wcześniej zajmowane stanowisko) = bring somebody back , także: bring back somebody
inne
czasownik
odtwarzać (wcześniej nagraną transmisję) = repeat
powtarzać (wielokrotnie wcześniej wyrażaną opinię) = rehearse
mieć spotkanie (wcześniej umówione) = see
przywrócić (np. wycofaną wcześniej operację) = redo
spotkać się z kimś (będąc wcześniej umówionym) = rendezvous with somebody
zgodzić się na coś (zaakceptować coś, czego wcześniej się nie akceptowało) = capitulate
ponownie przejąć (coś wcześniej odebranego) = recapture
wychodzić na jaw (o faktach, które wcześniej były trudne do zauważenia) = emerge
rzeczownik
przeróbka (utwór nagrany wcześniej przez innego wykonawcę) = cover , cover-version
wymiana (np. wcześniej zakupionego produktu) = exchange
uzupełnienie (czegoś powiedzianego lub zrobionego wcześniej) = afterthought
dziki zachód (obszar, gdzie nikt wcześniej nie mieszkał) = the frontier
inne
przysłówek
o tym (o czymś wcześniej wymienionym) = thereof
poniewczasie = belatedly +1 znaczenie
zaimek

powered by  eTutor logo