BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"toaleta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "toaleta" po polsku

toaleta

WC
rzeczownik
 1. toilet **
  • toaleta (urządzenie sanitarne), sedes [COUNTABLE]
   You can't use the toilet because it's blocked. (Nie możesz skorzystać z toalety, bo jest zatkana.)
   Can you tell me where the toilet is? (Możesz mi powiedzieć gdzie jest toaleta?)
  • toaleta (mycie i ubieranie się) old-fashioned [UNCOUNTABLE]
   My toilet takes about an hour. (Moja toaleta trwa około godziny.)
 2. toilet British English ** , WC (skrót) British English , także: water closet British English old-fashioned , także: loo British English informal , restroom American English , bathroom American English *** , także: john American English informal *****
  • toaleta (pomieszczenie), WC [COUNTABLE]
   I need to go to the toilet. (Muszę iść do toalety.)
   Is there a public restroom here? (Czy jest tu publiczne WC?)
   She went off to the bathroom to wash up. (Ona poszła do toalety, żeby umyć ręce.)
   Can you tell me where the toilet is? (Możesz powiedzieć mi, gdzie jest toaleta?)
   Excuse me, I need to use the restroom. (Przepraszam, muszę skorzystać z toalety.)
   Can you just show me the way to the loo? (Czy możesz mi po prostu wskazać drogę do toalety?)
   I need to go to the john, be right back. (Muszę iść do kibla, zaraz wracam.)
   She went to the john. Let's wait a minute. (Ona poszła do kibla. Poczekajmy chwilę.)
   link synonim: cludgie
 3. the can American English informal
 4. lavatory , lavvy British English slang
  • toaleta, ubikacja (o pomieszczeniu, budynku)
 5. the facilities   American English spoken
 6. commode   American English
 7. cloakroom British English
  • toaleta (zwykle w miejscu publicznym)
 8. toilette
  • toaleta (osobista)
 9. hopper   slang
 10. biffy
 11. flusher   informal
 12. donnicker dialect , także: donniker
  • toaleta, ubikacja (o pomieszczeniu, budynku)
 13. brasco Australian English informal
 14. crapper
 15. cludgie Scottish English slang  
  link synonim: toilet
 16. thunder box Canadian English slang

"toaleta" — Słownik kolokacji angielskich

rest room kolokacja
 1. rest rzeczownik + room rzeczownik = toaleta (np. w restauracji, w teatrze)
  Bardzo silna kolokacja

  He doesn't want to be waiting outside the rest room for you every five minutes.

  Podobne kolokacje:
water closet kolokacja
 1. water rzeczownik + closet rzeczownik = toaleta (pomieszczenie), WC
  Zwykła kolokacja

  The water closet was a whirlpool set in the floor.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo