"insider" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "insider" po angielsku

insider *

rzeczownik
  1. osoba dobrze poinformowana, osoba mająca dostęp do poufnych informacji (zwykle wewnątrz jakiejś organizacji, np. partii politycznej) [policzalny]
    The article was an interview with an insider, a real authority on the Bosnian situation. (W artykule zamieszczono wywiad z osobą dobrze poinformowaną, prawdziwym autorytetem w zakresie sytuacji w Bośni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
  1. poufny
    A man called, he said he might have some insider information on the situation. (Dzwonił mężczyzna i powiedział, że może mieć pewne poufne wiadomości w tej sprawie.)

powered by  eTutor logo