"poufny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poufny" po polsku

poufny

przymiotnik
 1. confidential *
  • poufny, tajny
   meant to be kept secret
 2. privileged *   termin techniczny
  This is privileged information, how did you get that? (To poufne informacje, jak je zdobyłaś?)
 3. sensitive ***
  • poufny (np. materiały, dane)
   You can't give them any sensitive information. (Nie możesz podać im żadnych poufnych informacji.)
   I was given some sensitive documents. (Dano mi jakieś poufne dokumenty.)
 4. hush-hush
 5. insider *  
  A man called, he said he might have some insider information on the situation. (Dzwonił mężczyzna i powiedział, że może mieć pewne poufne wiadomości w tej sprawie.)
 6. eyes-only  
 7. secree dawne użycie
idiom
 1. for somebody's eyes only

powered by  eTutor logo