BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"privileged" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "privileged" po angielsku

privileged *

rzeczownik
 1. dobrze sytuowany (o człowieku)
  Someone as privileged as you has no problems in life. (Ktoś tak dobrze usytuowany jak ty nie ma problemów w życiu.)
 2. wybraniec

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. uprzywilejowany
  He was born in a wealthy and privileged family. (On się urodził w bogatej i uprzywilejowanej rodzinie.)
 2. poufny termin techniczny
  This is privileged information, how did you get that? (To poufne informacje, jak je zdobyłaś?)
 3. zaszczycony
  I am privileged to occupy such an important position. (Jestem zaszczycony, że mogę zajmować tak ważną pozycję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przywilej, uprawnienie [policzalny]
  Being a student is a privilege. (Bycie studentem jest przywilejem.)
  It's not your right, it's a privilege and you should earn it. (To nie jest twoje prawo, to przywilej i powinieneś na niego zasłużyć.)
  Being a part of the management board comes with privileges. (Bycie częścią rady nadzorczej niesie za sobą uprawnienia.)
  zobacz także: licence, freedom, liberty
 2. zaszczyt, honor [tylko liczba pojedyncza]
  Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. (Panowie, to był zaszczyt móc grać z wami dziś wieczór.)
  It's a privilege to meet you, sir! (To zaszczyt móc pana poznać!)
  link synonim: honour
 3. immunitet [policzalny lub niepoliczalny]
  Our privilege got taken away from us. (Zabrano nam nasz immunitet.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uprzywilejować oficjalnie
  You privileged your children too much. (Uprzywilejowałeś za bardzo swoje dzieci.)
  The government should privilege young families. (Rząd powinien uprzywilejować młode rodziny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ludzie dobrze sytuowani
 2. ludzie zajmujący wysoką pozycję społeczną
 3. ludzie uprzywilejowani, mający przewagę nad resztą

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. uprzywilejowani (o grupie ludzi)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo