"uprawnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uprawnienie" po polsku

uprawnienie

rzeczownik
 1. privilege **
  • przywilej, uprawnienie [COUNTABLE]
   Being a student is a privilege. (Bycie studentem jest przywilejem.)
   It's not your right, it's a privilege and you should earn it. (To nie jest twoje prawo, to przywilej i powinieneś na niego zasłużyć.)
   Being a part of the management board comes with privileges. (Bycie częścią rady nadzorczej niesie za sobą uprawnienia.)
   zobacz także: licence, freedom, liberty
 2. warrant **
  • upoważnienie, uprawnienie, pełnomocnictwo
   I have a warrant from the manager to see those files. (Mam upoważnienie od kierownika, żeby zobaczyć te dokumenty.)
 3. legitimation

powered by  eTutor logo