"poufność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poufność" po polsku

poufność

rzeczownik
  1. confidentiality *
    • poufność, dyskrecja [niepoliczalny]
      The confidentiality of our personal information has to be preserved at any cost. (Należy za wszelką cenę zachować poufność naszych danych osobowych.)
      You have not made a commitment to confidentiality, which is clearly necessary at least to a certain extent. (Nie wprowadził pan zobowiązania do zachowania poufności, które w oczywisty sposób jest potrzebne przynajmniej w pewnym zakresie.)

Powiązane zwroty — "poufność"

rzeczownik
przymiotnik
poufny = confidential +6 znaczeń
idiom
przysłówek
poufnie = privately +2 znaczenia

powered by  eTutor logo