ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wędrówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wędrówka" po polsku

wędrówka

obrazek do "journey" po polsku
rzeczownik
 1. hike **
  • piesza wycieczka, wędrówka (zwykle w góry) [policzalny]
   She went on a hike with that guy. (Poszła na wędrówkę z tym chłopakiem.)
   The hike in the mountains was great. (Wycieczka w górach była świetna.)
 2. migration **
  • migracja, wędrówka [policzalny lub niepoliczalny]
   For some countries migration is a huge social, financial and political problem. (Dla niektórych państw migracja jest olbrzymim problemem społecznym, finansowym i politycznym.)
 3. pilgrimage *
  • pielgrzymka, wędrówka
   Her wish was to make a pilgrimage to Tibet. (Jej marzeniem było odbycie pielgrzymki do Tybetu.)
   Go on pilgrimage to Mecca. (Udaj się na pielgrzymkę do Mekki.)
   We are going on a pilgrimage to the Holy See. (Jedziemy na pielgrzymkę do Stolicy Apostolskiej.)
 4. journey ***
  • wędrówka (proces zmian, rozwój) termin literacki [policzalny]
   This seems the best place to start my journey. (To wygląda na dobry początek dla mojej wędrówki.)
   Life is a beautiful journey. (Życie jest piękną wędrówką.)
 5. tramp , tromp American English
  • wędrówka, tułaczka
   Our long tramp is coming to an end. (Nasza długa wędrówka zbliża się ku końcowi.)
 6. walking tour
 7. ramble
 8. wanderings
 9. roam , *  
  His roam took him all night. (Jego wędrówka zajęła mu całą noc.)
  How was your roam around the city? (Jak tam wasza wędrówka po mieście?)
 10. wander **
  • przechadzka, wędrówka British English
   I asked him to go for a wander with me. (Poprosiłem go, by poszedł ze mną na przechadzkę.)
   I went for a wander around the forest. (Poszedłem na przechadzkę po lesie.)
 11. bummel
 12. itineracy , itinerancy
 13. itineration   oficjalnie
 14. peregrination
  • wędrówka, podróżowanie termin literacki
   I hope my peregrination will take me to Asia. (Mam nadzieję, że moja wędrówka zabierze mnie do Azji.)
   She told me about her peregrination to Libya. (Ona opowiedziała mi o swojej wędrówce do Libii.)
 15. wayfaring   termin literacki

powered by  eTutor logo