"czapka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czapka" po polsku — Słownik angielsko-polski

czapka

Fyfe Beanie - Mid Blue
rzeczownik
 1. cap ***
  • czapka (np. z daszkiem) [COUNTABLE]
   Jake took off his cap. (Jake ściągnął czapkę.)
   It's raining, wear a cap. (Pada deszcz, załóż czapkę z daszkiem.)
   A cap protects my head from the sun. (Czapka z daszkiem chroni moją głowę przed słońcem.)
 2. hat ***
 3. beanie
  • czapka (ściśle przylegająca do głowy; zwykle wełniana)
 4. lid **
  • czapka, kapelut slang
   She put a lid on her head. (Ona założyła czapkę na swoją głowę.)
   You have a cool lid on your head. (Masz odjazdowy kapelut na głowie.)
 5. dome piece