"ogólnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogólnie" po polsku

ogólnie

przysłówek
 1. generally ****
  • generalnie, ogólnie, zwykle
   Police uniforms are generally navy blue in colour. (Mundury policyjne są zwykle granatowego koloru.)
   The speed limit around schools and parks is generally 30 km/h. (Ograniczenie prędkości w pobliżu szkół i parków wynosi zwykle 30 km/h.)
   It's generally a good season for a summer trip. (Ogólnie jest to dobry okres na wakacyjny wyjazd.)
  • powszechnie, ogólnie
   It is generally believed that dog is man's best friend. (Powszechnie uważa się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.)
   People generally believe in life after death. (Ludzie ogólnie wierzą w życie po śmierci.)
   link synonim: widely
 2. overall ***
  • w sumie, ogólnie, ogólnie biorąc
   Overall, I think you did a good job. (W sumie myślę, że dobrze się spisałeś.)
   Overall, I'm really tired but I will help you. (W sumie jestem bardzo zmęczony, ale pomogę ci.)
   I can come in the morning overall but I'd prefer in the evenings. (Ogólnie mogę przychodzić rano, ale wolałbym wieczorami.)
 3. universally
 4. indiscriminately
 5. on the whole
 6. generically
 7. in general terms
  • ogólnie (np. opisywać coś)
 8. across the board , także: across-the-board
 9. sweepingly
 1. in the main
 2. as a whole
  • jako całość, ogólnie, w całości
   Parts of this film are quite good, but as a whole it's nothing special. (Fragmenty tego filmu są całkiem dobre, ale jako całość to nic specjalnego.)
   Their website as a whole looks really nice. (Ich strona jako całość wygląda naprawdę nieźle.)
   What do you think about the company as a whole? (Co sądzisz o tej firmie jako całości?)
   przeciwieństwa: part, piece, portion

Powiązane zwroty — "ogólnie"

zaimek
człowiek (ludzie ogólnie) = you , także: yer dialekt , także: yeh dialekt , także: yuh
rzeczownik
sport (ogólnie) = sport
ład (ogólnie o sytuacji) = order
ogół = totality +1 znaczenie
puchar (ogólnie duży kubek bez ucha) = beaker
arbiter (ogólnie: osoba wydająca jakąś decyzję) = adjudicator
miejsce spotkania (ogólnie) = rendezvous , także: rendez-vous
występek o charakterze seksualnym (niekoniecznie karalny, ale ogólnie nieakceptowalny) = sexual misconduct
błędne przekonanie (ogólnie przyjęte jako prawda) = common misconception
przymiotnik
inne
przysłówek
czasownik
idiom

"ogólnie" — Słownik kolokacji angielskich

on the whole kolokacja
 1. on przyimek + whole rzeczownik = ogólnie, generalnie
  Zwykła kolokacja

  On the whole, the men seemed happy enough with the way things were going.

  Podobne kolokacje: