"totality" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "totality" po angielsku

totality

rzeczownik
  1. całość, ogół, całokształt oficjalnie [niepoliczalny]
    A claim should be scientifically substantiated by taking into account the totality of the scientific data available, and by weighing up the evidence. (Oświadczenie powinno być naukowo uzasadnione z uwzględnieniem ogółu dostępnych danych naukowych oraz poprzez ocenę mocy naukowej dowodów.)
    The totality of his works is available in the library. (Całokształt jego dzieł jest dostępny w bibliotece.)
  2. całkowite zaćmienie [niepoliczalny]
    Today will be a once-in-a-lifetime opportunity to see a totality. (Dzisiaj będzie niepowtarzalna okazja, by zobaczyć całkowite zaćmienie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.