"ogół" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogół" po polsku

ogół

rzeczownik
 1. totality
  • całość, ogół, całokształt oficjalnie [niepoliczalny]
   A claim should be scientifically substantiated by taking into account the totality of the scientific data available, and by weighing up the evidence. (Oświadczenie powinno być naukowo uzasadnione z uwzględnieniem ogółu dostępnych danych naukowych oraz poprzez ocenę mocy naukowej dowodów.)
   The totality of his works is available in the library. (Całokształt jego dzieł jest dostępny w bibliotece.)
 2. commonalty
  • ogół (ludzi)

Powiązane zwroty — "ogół"

przysłówek
ogólnie = generally +8 znaczeń
ogólnikowo = vaguely +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
przestępczość (ogół przestępstw) = delinquency
pisownia (ogół zasad) = spelling , sp. (skrót)
urzędy (urzędnicy jako ogół) = bureaucracy
piśmiennictwo (ogół pisanych utworów) = literature
płeć (wszyscy mężczyźni lub wszystkie kobiety jako ogół) = sex
broń (ogół broni oraz wojsk do dyspozycji armii) = force
masy (ogół ludzi nie mających wpływów w społeczeństwie) = the masses
przymiotnik
ogólny = public , publ. (skrót) +12 znaczeń
inne
czasownik
nazwa własna
plemię Dakota (jedno z określeń na ogół Siuksów lub jedno z plemion Siuksów) = Dakota