"płeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płeć" po polsku — Słownik angielsko-polski

płeć

rzeczownik
 1. sex ****
  • płeć (danej osoby lub zwierzęcia) [UNCOUNTABLE]
   What sex is the baby? (Jakiej płci jest dziecko?)
   Please indicate your sex: male or female. (Proszę wskaż swoją płeć: mężczyzna lub kobieta.)
  • płeć (wszyscy mężczyźni lub wszystkie kobiety jako ogół) [COUNTABLE]
   Women are believed to be the weaker sex. (Wierzy się, że kobiety to słabsza płeć.)
   Mary says that every sex is equal. (Mary mówi, że wszystkie płcie są równe.)
 2. gender ***   formal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Have you ever been harassed because of your gender? (Czy byłeś kiedykolwiek nękany z powodu swojej płci?)
  The tournament will have a maximum of 10 individuals of either sex. (Turniej będzie miał maksymalnie po 10 zawodników każdej płci.)