"puchar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "puchar" po polsku

puchar

FIFA football world cup Uefa Cup 1st Leg Tonight
rzeczownik
 1. cup ***** , C (skrót)
  • puchar (nagroda) [COUNTABLE]
   Our team won the world cup! (Nasza drużyna wygrała puchar świata!)
   There are a lot of cups and medals in his house. (W jego domu jest mnóstwo pucharów i medali.)
  • puchar (mistrzostwo sportowe) [COUNTABLE]
   The world cup is the biggest sport event this year. (Puchar świata jest największym wydarzeniem sportowym tego roku.)
   She wanted to win the cup. (Ona chciała wygrać puchar.)
 2. goblet
 3. beaker
 4. tass dialect , także: tassie
 5. pot ***
  • puchar, trofeum slang
   I took part in this competition and I won a pot. (Wziąłem udział w tych zawodach i wygrałem puchar.)
   She placed her pot under her pillow. (Ona położyła swój puchar pod poduszką.)
 6. loving cup
  • puchar (przekazywany podczas uczty z rąk do rąk)
 7. challenge cup
 8. stoup , także: stowp
  • puchar (naczynie do picia)
 9. jorum , joram

"puchar" — Słownik kolokacji angielskich

loving cup kolokacja
 1. loving przymiotnik + cup rzeczownik = puchar (przekazywany podczas uczty z rąk do rąk)
  Luźna kolokacja

  And then the loving cup was passed a second time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo