Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"loving mother" — Słownik kolokacji angielskich

loving mother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kochając matkę
  1. loving przymiotnik + mother rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is no loving mother on the earth who might not come to this, if such a life had gone before.