Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"beloved mother" — Słownik kolokacji angielskich

beloved mother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukochany matka
  1. beloved przymiotnik + mother rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Leave go of my ear, beloved mother, and I will give you another.