"generał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "generał" po polsku

generał

rzeczownik
 1. general officer , general *** , Gen. (skrót) , Gen (skrót)
  • generał (stopień wojskowy), gen. (skrót)
  • generał (Wojska Lądowe i Siły powietrzne)
 2. battler
 3. superior general  

"generał" — Słownik kolokacji angielskich

general officer kolokacja
 1. general przymiotnik + officer rzeczownik = generał (stopień wojskowy), gen. (skrót)
  Bardzo silna kolokacja

  They were surprised to see a general officer waiting for them.