"żołnierz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żołnierz" po polsku — Słownik angielsko-polski

żołnierz

rzeczownik
 1. soldier ****
  • żołnierz, żoł. (skrót) [COUNTABLE]
   He was a great soldier. (On był znakomitym żołnierzem.)
   She prays for soldiers every day. (Ona codziennie modli się za żołnierzy.)
   I'm proud to be a soldier. (Jestem dumny z bycia żołnierzem.)
 2. trooper *
  • żołnierz, kawalerzysta, szeregowy
   A real trooper could lose an arm and still report for duty. (Prawdziwy żołnierz może stracić rękę i wciąż zameldować się na stanowisku.)
 3. serviceman
 4. yeoman
 5. battler
  • żołnierz, generał (osoba prowadząca wojnę)
 6. servicewoman
 7. jawan
  • żołnierz (w Indiach)
 8. man-at-arms   old use