"kierowca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierowca" po polsku — Słownik angielsko-polski

kierowca

rzeczownik
 1. driver ****   [COUNTABLE]
  You're a better driver than any of us! (Jesteś lepszym kierowcą niż ktokolwiek z nas!)
  The driver of the car was a young man. (Kierowcą samochodu był młody mężczyzna.)
  link synonim: motorist
 2. motorist   [COUNTABLE]
  If something goes wrong, we should be able to identify where the problem lies, with the motorist, the satellite navigation system or the technology in the vehicle. (Jeżeli coś pójdzie nie tak, musimy mieć możliwość ustalenia, co wywołało problem: kierowca, system nawigacji satelitarnej czy technologia w pojeździe.)
  link synonim: driver
 3. wheelman informal , wheelsman
  • kierowca (najczęściej samochodu używanego do ucieczki z miejsca przestępstwa) informal

Powiązane zwroty — "kierowca"

czasownik
kierować = drive +20 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
brawurowy (np. kierowca) = reckless
kierowniczy = executive , exec. (skrót) +1 znaczenie