PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"kierunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierunek" po polsku

kierunek

obrazek do "direction" po polsku ... direction ... obrazek do "course" po polsku
rzeczownik
 1. direction ****
  • kierunek, strona [policzalny lub niepoliczalny]
   Are you sure we're going in the right direction? (Czy jesteś pewien, że jedziemy w dobrym kierunku?)
   You have an excellent sense of direction. (Masz doskonałe wyczucie kierunku.)
  • kierunek (np. rozwoju) [policzalny]
   This reform is a step in the right direction. (Ta reforma jest krokiem w dobrym kierunku.)
  • strona, kierunek [policzalny]
   He pointed in the opposite direction. (On wskazał w przeciwnym kierunku.)
   Stop her, she's driving in the wrong direction. (Zatrzymaj ją, ona jedzie w złą stronę.)
 2. trend ***
  • kierunek, tendencja, trend [policzalny]
   a tendency
   These trends are consistent with our predictions. (Te trendy są zgodne z naszymi przewidywaniami.)
   These are the trends of this season. (To są trendy tego sezonu.)
 3. way *****   [policzalny]
  To find the hospital, go this way. (Aby znaleźć szpital, idź w tym kierunku.)
  If you go this way, you will see the waterfall. (Jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to zobaczysz wodospad.)
  You are going the wrong way, the church is on the right. (Idziesz w złym kierunku, kościół jest po prawej.)
  zobacz także: course
 4. course , *****
  • kierunek, plan [policzalny]
   This inconvenience will not disrupt the course of our actions. (Ta niedogodność nie zakłóci kierunku naszych działań.)
   Some things have changed and we had to take a different course. (Niektóre rzeczy się zmieniły i musieliśmy powziąć nowy plan.)
   zobacz także: way
 5. path , ***   [policzalny]
  Are we going in the right path? (Czy idziemy w dobrym kierunku?)
  You should choose one path and stick to it. (Powinieneś wybrać jeden kierunek i się go trzymać.)
 6. tendency ** , także: tendence
 7. strand **
  • wątek (np. opowiadania), tok (myślenia), nurt (np. w polityce), kierunek (np. działania) [policzalny]
   He started a new strand in left-wing political views. (On zaczął nowy nurt lewicowych poglądów politycznych.)
 8. tack *

Powiązane zwroty — "kierunek"

rzeczownik
prawo (kierunek studiów) = law , także: the law
linia (jako kierunek, np. po linii prostej) = line
medycyna (kierunek studiów) = medicine
architektura (kierunek studiów) = architecture
psychologia (kierunek studiów) = psychology
strzałka (wskazująca kierunek) = arrow
ekonomia (kierunek studiów) = economics , także: econ AmE potocznie
północ (kierunek) = north , N. (skrót) , Nth (skrót) BrE , No. (skrót) AmE
zachód (kierunek) = west
południe (kierunek) = south , S (skrót) , Sth (skrót) BrE , So. AmE
wschód (kierunek) = east
inżynieria (kierunek studiów) = engineering
kierowca = driver +1 znaczenie
informatyka (kierunek studiów) = computer science , comp sci (skrót)
kierowanie = administration +7 znaczeń
surrealizm (kierunek w sztuce, literaturze) = surrealism
zorientowanie (np. firmy na jakiś kierunek) = orientation oficjalnie
nauki polityczne (kierunek studiów) = politics
czasownik
phrasal verb
idiom
inne
przymiotnik